• KIA Shuma ( 1998年 - 2001年 )
    • Shuma 1.5

Shuma 1.5

電瓶型號:D15

規格等級:SMF

安培小時:62AH/20hr

尺  寸:242*175*190mm

電瓶型號:P6219

規格等級:SMF

安培小時:62AH/20hr

尺  寸:242*175*190mm

電瓶型號:56219

規格等級:SMF

安培小時:62AH/20hr

尺  寸:242*175*190mm

接受